Символите на етикетите на моторното масло може да изглеждат сложни. Всъщност е лесно да бъдат разбрани. Човек трябва само да знае как да ги чете.

Първият параметър, на който трябва да се обърне внимание, е вискозитетът. Колкото е по-нисък този параметър, толкова по-малко е съпротивлението на маслото и двигателя по време на запалване и работа. Маслата с нисък вискозитет имат означения от типа на 0W-30, 5W-30, 0W-40 и притежават изключителни защитни способности при ниски температури. 5W-40 представлява компромис, т.е. масла с вискозитет на средно ниво. С 10W-40, 15W-40 се обозначава висок вискозитет и по-високо съпротивление при движение.

С символа на етикета 20W-50 се означава много висок вискозитет и високо съпротивление.Това дава по-добра защита на двигателя при високи температури. На етикета може също така да е поместен и видът масло – минерално, синтетично или полусинтетично. Пореден въпрос е качеството на маслото. Класовете по качеството могат да бъдат описани според стандартите на ACEA (Асоциация на европейските автомобилни производители) или на API (Американския петролен институт). Съгласно първите маслата се делят на такива, предназначени за бензинови двигатели (обозначени с А). И такива, предназначени за дизелови двигатели (обозначени с буква B),.Съществуват и такива, предназначени за бензинови двигатели с катализатори и дизелови двигатели с филтър DPF (буква C).

След буквата се изписва цифра от 1 до 5, като колкото по-голяма е цифрата в обхвата 1-3, толкова по-високо е качеството. Цифрата 4 е запазена за масла, предназначени за автомобили с директно впръсване на гориво, а 5 – за масла, които позволяват удължаване на пробега между смените (бензинови двигатели – А5) и намаляват разхода на гориво (дизели – В5). В случай на класифициране на качеството съгласно API маслата за бензинови двигатели се означават с буква S и поредна буква от латинската азбука, напр. SJ (колкото по-далече от началото на азбуката е буквата, толкова по-високо е качеството).

Символите на етикетите при маслата за дизелови двигатели.

Тяхното означаване започва с буква C и завършва с друга буква, напр. CG. Днес най-високите класове според API са SN и CI. Много производители на превозни средства въвеждат свои стандарти, основани на тестове, извършени в тестови бази или при реални пътни условия. Такъв тип стандарти имат например BMW,Mercedes-Benz,Volkswagen, MAN, Renault или Scania.

Ако на опаковката има одобрение на производител, това означава, че дадено масло е преминало през стрес тестове, проверяващи свойствата му. На опаковката може да има и информация за препоръки на производители. Leprinxol от години си сътрудничи с автомобилните производители и именно маслата на тази марка са препоръчвани за двигателите на такива марки като BMW, Mercedes-Benz,Porsche, Audi, Volkswagen,Renault,Opel и Fiat., което може да се види не само на опаковката на маслото, а дори на капачката за маслото на тези коли.