Маслото и сезоните?Трябва ли за зимата да се използва масло, различно от това за лятото?

Есента е сезон, през който собствениците на автомобили започват да подготвят своите превозни средства за тежките условия на работа през зимата.

Един от главните елементи, за които също трябва да се положат грижи, е моторното масло. Важно е да следим срокът за смяна на маслото. Ако той предстои в средата на зимата, по-добре е да сменим маслото още на есен и да не се безпокоим повече за защитата на двигателя. По време на експлоатацията маслото в двигателя губи свойствата си.Може да се окаже, че те няма да са на необходимото ниво по време на големи температурни колебания или при висока влажност през зимата.

Затова е добре да се използват масла с възможно най-високо качество, най-добре изцяло синтетични масла. Тези масла понасят по-лесно голямата температурна амплитуда и по-дълго запазват свойствата си, дължащи се на богатия пакет от присадки. Синтетичните масла се произвеждат и с по-нисък вискозитет, което има значение при запалване на студен двигател при много ниски температури.

Ако решим да сменим маслото, трябва да проверим както препоръчва производителят на превозното средство специално за нашия двигател. Изискванията относно вискозитета и качеството могат да бъдат намерени в инструкцията за употреба или в оторизираното представителство на дадена марка. Използването на масло в съответствие с тези препоръки осигурява най-добрата защита на двигателя, освен това позволява да се запази гаранцията в случай на нов автомобил.

Трябва още да се извърши преглед на състоянието на зимните гуми, перата на чистачките, както и на въздушните филтри на двигателя и купето. Особено заплашени от ниските температури са експлоатационните течности, като например лятната течност за чистачки или охлаждащата течност.

Маслото и сезоните-отговора е в универсалните моторни масла

Вискозитетът на маслото най-често се изразява с помощта на спецификацията SAE и може да се види на предния етикет на бутилката с масло, напр. 5W-30. Първата част от означението („5W”) означава вискозитет при ниски температури, втората – при високи. Колкото по-ниска е стойността при символа „W”, толкова по-нисък е вискозитетът на маслото при ниски температури. Същевременно има и по ниска температура на втечняване, т.е. температура, при която смазващите свойства на маслото изчезват. Благодарение на по-ниския вискозитет маслото предпазва по-добре двигателя през зимата. Ниският вискозитет при ниски температури има особено важно значение за запалването на двигателя през зимата.

Те са подходящи както за летни, така и за зимни условия. От това има практическа полза, тъй като не се налага да се сменя маслото при всяка смяна на климата. Вискозитетът при ниски и при високи температури е така подбран, че маслото да предпазва двигателя идеално при всякакви условия.

Универсалните моторни масла имат и по-висок индекс на вискозитет в сравнение със сезонните масла.

Това означава, че зависимостта на вискозитета от околната температура е по-малка, а маслото предпазва двигателя по-дълго и по-добре. В момента се произвеждат моторни масла с индекс на вискозитет от порядъка на 160-170, докато при сезонните масла той е около 100. Високият индекс на вискозитет при синтетичните масла позволява използването им в режим на удължен пробег между смените. В зависимост от препоръките на производителя такова масло може да се сменя дори на всеки 30 хиляди километра или на 2 години, без значение от атмосферните условия.

Въпреки ширещото се мнение енергоспестяващите масла с нисък вискозитет, напр. SAE 0W-20, идеално предпазват двигателя дори и при високи температури. Това е благодарение на синтетичното базово масло и старателно подбраните присадки, които създават съответния маслен филм, дори и в топъл климат. Качеството на маслото от друга страна, може да се види в спецификациите, на които то отговаря.

Те са разположени най-често на задния етикет на бутилката с масло. Трите най-често използвани типа спецификации са: американската спецификация API, европейската спецификация ACEA, както и многобройни спецификации на отделните производители на двигатели. Изискванията на автомобилните производители относно качеството най-често се основават на някоя от тези трите типа спецификации и е най-добре да се използват масла, притежаващи най-високо качество. Но в същото време никоя спецификация относно качеството не дели маслата според климата, в който се кара автомобилът.

Маслото и сезоните?Отговорът е че съвременните двигателни масла се произвеждат за универсално приложение. От друга страна, качеството на защита при смесени, и при това екстремни условия, силно зависи от качеството на използваното масло. И затова ако знаем, че маслото може и да не издържи на зимните условия, е добре да го сменим преди настъпването на зимата.