Масла за двигатели с газови уредби или дизел

Масла за двигатели с газови уредби-LPG – и тук има синтетични, полусинтетични и минерални масла? По какво се различават маслата за LPG от обикновените?

Двигател, използван с LPG, изчерпва качествата на маслото. Ето защо ако разполагаме с LPG уредба, се препоръчва маслото да се използва за време, по-кратко с около 25%. Причина за това е по-бързото изчерпване на пакета от присадки на моторното масло,поради наличие на сяра (съгласно стандарта БДС EN 589 максималното съдържание на сяра в LPG възлиза на 50 mg/kg, съгласно стандарта БДС EN 590 максималното съдържание на сяра в нафтата възлиза на 10 mg/kg, съгласно стандарта БДС EN 228 максималното съдържание на сяра в без оловния бензин възлиза на 10 mg/kg) и по-високите работни температури.

Съгласно стандартите в газа може да има дори до 5 пъти повече сяра отколкото в без оловния бензин или дизеловото гориво. Това влияе върху качествата на маслото. Маслото, използвано за двигател с LPG, трябва да отговаря на всички изисквания на производителя, определени за експлоатация с без оловен бензин (ако не са посочени изрични изисквания за експлоатация с LPG). Периодът на експлоатация трябва да се съкрати с около 25% спрямо нормалната експлоатация.Няма възможност за прилагане на режим LongLife.

Масла за двигатели с газови уредби или дизел.Различни ли са от тези за бензинов двигател?

Стандартите за качество за бензиновите и дизеловите двигатели се различават значително. Моторните масла на Leprinxol предлагат решения на всички ситуации.Поради тази универсалност към момента е трудно да се намери масло, подходящо единствено за дизелови или единствено за бензинови двигатели. Значително повече разлики могат да се намерят между отделните масла от гледна точка на приложението им при двигатели с различно устройство и оборудване.

Маслата се различават по приложението им при двигатели с филтри за твърди частици (DPF), трипътени катализатори (TWC), системи за впръскване на гориво тип Common Rail или с удължен пробег .Тези разлики трябва да са най-важни при избора на моторно масло. Важно е че дизеловите двигатели предлагат различен процес на горене, по време на който възникват отлагания и замърсявания.

Тези двигатели произвеждат повече сажди и в тях се наслагват повече киселинни съединения.Ето защо е важно да се употреби масло като LEPRINXOL-SYNTH 5W-40 .То съдържа специален пакет, контролиращ разнасянето на саждите, осигурява оптимално смазване на двигателя за целия период на експлоатация.

Коли с филтър DPF.Маслото в този случай трябва да бъде означено със знак C3. А дали има и минерални, и синтетични, и полисинтетични масла с това означение?

Маслата, предназначени за коли с филтри за твърди частици, са изработени по технология с ниско съдържание на пепел (Low SAPS). Благодарение на тази технология филтърът за твърди частици значително по-бавно се задръства и тези масла според класификацията ACEA се означават с C1, C2, C3 или C4. Тези стандарти разполагат с допълнителни изисквания и на тяхна база производителите препоръчват употребата им при произведените от тях двигатели. Най-често препоръчваният стандарт е ACEA C3.Такова масло е  LEPRINXOL-SYNTH LONGLIFE III 5W-30 . При маслата, предназначени за леки коли, е много трудно да се намери такова с ниско съдържание на пепел, различно от синтетично. При товарните автомобили също се използват масла с ниско съдържание на пепел, затова пък при тях може да се срещнат както синтетични, така и полисинтетични, а понякога дори минерални масла.